Liên kết web
Thăm dò
Sở, các phòng ban
Sở, các phòng ban

►BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đ/c Phan Thị Thu Oanh : Phó Giám Đốc

Mobie: 0989.102.126

 2. Đ/c Tô Minh Đương : Phó Giám Đốc

Mobie:  0918.419.725 

 3. Đ/c Châu Quốc Việt : Phó Giám Đốc

Mobie:  0918.509.459

 ►VĂN PHÒNG SỞ :

 1.  Đ/c Bùi Xuân Nghiêm : Chánh Văn phòng

             Mobie:  0918.161757

             Phone: (0291)3501850               

 2.  Đ/c  Phạm Thị Tuyết Nghi : Phó Chánh Văn phòng

              Mobie:  0948.642247

              Phone: (0291)3823877

 3.  Đ/c  Thái Bảo Lộc : Phó Chánh Văn phòng

              Mobie:  0913.653.943

►THANH TRA SỞ :     

 1.  Đ/c Nguyễn Thị Phương Kiều: Chánh Thanh tra

               Mobie:  0939.676.780

               Phone: (0291)3820564

►PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI :    

1. Đ/c Nguyễn Văn Hà : Trưởng phòng

      Mobie:  0919.760777

      Phone: (0291)382098

2. Đ/c Lê Hồng Cẩm : Phó phòng

      Mobie:  0939.290066

►PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH:

1.  Đ/c Phạm Văn Đô : Trưởng phòng      

       Mobie:  0918.398944

       Phone: (0291)3953393

2. Đ/c Tiêu Vũ Long : Phó phòng

      Mobie:  0919.888.233

►PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP :

1.  Đ/c Võ Văn Bửu : Trưởng phòng       

     Mobie:  0913.631494

     Phone: (0291)3825833

2.  Đ/c Võ Thành Tâm : Phó phòng       

     Mobie:  0919.085119

     Phone: (0291)3825833

►PHÒNG QLNL - KTAT VÀ  MÔI TRƯỜNG :        

 1.  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng phòng

       Mobie:   0918.761137

       Phone: (0291)395650

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com