Liên kết web
Thăm dò
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Ban Giám đốc
Giám đốc: Quách Kim Bó
(Mobie: 0906.680.626: Phone: (0291) 3.567.123

Phòng Hành chính – Tổng hợp
Phó Trưởng phòng: Trần Việt Tân
(Mobie: 0944.091.999; Phone: (0291)3 567.456)
  

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lệ Hương
(Mobie: 0839.234.040; Phone: (0291)3 567.456)

Kế Toán: Bà Nguyễn Thị Hồng Tím
(Mobie: 0918.990.313; Phone: (0291)3 567.456)

Thủ quỹ: Phạm Minh Khánh
(Mobie: 0944.222.315; Phone: (0291)3 567.456)

 

Phòng Khuyến công
Trưởng phòng: Ông Trần Quang Thái
(Mobie: 0945.408.636; Phone: (0291)3 949.974)

Chuyên viên: Ông Nguyễn Văn Vẹn
 (Mobie: 0949.326.963; Phone: (0291) 3 822.425)
Chuyên viên: Ông Lê Văn Chờ
(Mobie: 0912.181.904; Phone: (0291)3 949.974)

Chuyên viên: Bà Lê Việt Tiệp
 (Mobie: 0914.567.591; Phone: (0291) 3 822.425)

Phòng Tư vấn – Khoa học công nghệ
Trưởng phòng: Ông Diệp Thanh Triều
(Mobie: 0919.316.599; Phone: (0291)3 822.425)
Phó Trưởng phòng: Ông Phan Việt Khải
(Mobie: 0942.374.676; Phone: (0291)3 822.425)
Chuyên viên: Ông Quách Kim Thuận
 (Mobie: 01239.196.960; Phone: (0291)3 822.425)

Chuyên viên: Bà Lê Thị Thu Thủy
 (Mobie: 0903.323.599; Phone: (0291) 3 822.425)


 Phòng Xúc tiến Thương mại – Thông tin
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Kiều Diễm
(Mobie: 0918.840.557; Phone: (0291)3 932.626)
Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Kha
(Mobie: 0918.222.212; Phone: (0291) 3.932.626)
Chuyên viên: Bà Trần Thị Lan Phương
(Mobie: 0979.449.559; Phone: (0291)3.932.626)
Chuyên viên: Ông Bành Văn Thiện
(Mobie: 0919.000.276; Phone: (0291) 3.932.626)
Chuyên viên: Ông Nguyễn Cao Đức Nguyên
(Mobie: 0947.195.159; Phone: (0291) 3.932.626)

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com