Liên kết web
Thăm dò
Đơn vị trực thuộc
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại
Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Ban Giám đốc
Giám đốc: Quách Kim Bó
(Mobie: 0906.680.626: Phone: (0291) 3.567.123

Phó Giám đốc: Ông Diệp Thanh Triều
(Mobie: 0919.316.599; Phone: (0291)3 822.425)

Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Kiều Diễm
(Mobie: 0918.840.557)

Phòng Hành chính – Tổng hợp
Phó Trưởng phòng: Trần Việt Tân
(Mobie: 0944.091.999; Phone: (0291)3 567.456)  

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lệ Hương
(Mobie: 0839.234.040; Phone: (0291)3 567.456)
Kế Toán: Bà Nguyễn Thị Hồng Tím
(Mobie: 0918.990.313; Phone: (0291)3 567.456)

Thủ quỹ: Phạm Minh Khánh
(Mobie: 0944.222.315; Phone: (0291)3 567.456)

Phòng Khuyến công và Tư vấn
Trưởng phòng: Ông Trần Quang Thái
(Mobie: 0945.408.636; Phone: (0291)3 949.974)

Phó Trưởng phòng: Ông Phan Việt Khải
(Mobie: 0942.374.676; Phone: (0291)3 822.425)

Chuyên viên: Ông Nguyễn Văn Vẹn
 (Mobie: 0949.326.963; Phone: (0291) 3 822.425)
Chuyên viên: Ông Lê Văn Chờ
(Mobie: 0912.181.904; Phone: (0291)3 949.974)

Chuyên viên: Bà Lê Việt Tiệp
 (Mobie: 0914.567.591; Phone: (0291) 3 822.425)

Chuyên viên: Ông Quách Kim Thuận
 (Mobie: 01239.196.960; Phone: (0291)3 822.425)

Chuyên viên: Bà Lê Thị Thu Thủy
 (Mobie: 0903.323.599; Phone: (0291) 3 822.425)

 Phòng Xúc tiến Thương mại – Thông tin
Trưởng phòng: Ông Võ Văn Kha
(Mobie: 0918.222.212; Phone: (0291) 3.932.626)
Chuyên viên: Bà Trần Thị Lan Phương
(Mobie: 0979.449.559; Phone: (0291)3.932.626)
Chuyên viên: Ông Bành Văn Thiện
(Mobie: 0919.000.276; Phone: (0291) 3.932.626)
Chuyên viên: Ông Nguyễn Cao Đức Nguyên
(Mobie: 0947.195.159; Phone: (0291) 3.932.626)

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com