Liên kết web
Thăm dò
Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Ban Giám đốc

 Phó Giám đốc: Phan Thị Thu Oanh
(Email: oanhptt@baclieu.gov.vn)
(Mobie: 0989.102.126)

Phó Giám đốc: Châu Quốc Việt

(Email: vietcq@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.509.459: Phone: (0291)3 823.919)

Phó Giám đốc: Tô Minh Đương
(Email: minhduong@baclieu.gov.vn)
(Mobie: 0918.419.725)

Văn phòng Sở

Chánh văn phòng: Ông Bùi Xuân Nghiêm

(Email: nghiembx@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.161.757: Phone: (0291)3 501.850)

Phó Chánh văn phòng: Bà Phạm Thị Tuyết Nghi

(Email: nghiptt@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0948.642.247; Phone: (0291)3 823.877)

Phó Chánh văn phòng: Ông Thái Bảo Lộc

 (Email: loctb@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.653.943)

Thanh tra Sở     
Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Phương Kiều

(Email: kieuntp@baclieu.gov.vn)
(Mobie: 0939.676.780; Phone: (0291)3 820.564)

 
Phòng Quản lý Thương Mại

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hà

(Email: hanv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0919.760.777; Phone: (0291)3 820.987)

Phó Trưởng phòng: Bà Lê Hồng Cẩm 

 (Mobie:  0939.290066)

 
Phòng Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp

 Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Đô

(Email: dopv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.398.944; Phone: (0291)3 953.393)

Phó Trưởng phòng: Ông Tiêu Vũ Long

(Email: longtv@baclieu.gov.vn)
(Mobie: 0919.888.233; Phone: (0291)3.820.987)

Phòng Quản lý Công nghiệp

Trưởng phòng: Ông Võ Văn Bửu

(Email: buuvv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.631.494; Phone: (0291)3 825.833)

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Thành Tâm

(Email: tamvt@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0919.085.119; Phone: (0291) 3825.833)

     
Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn - môi trường     
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Cường

(Email: cuongnm@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.761.137; Phone: (0291)3 956.503)

     
Tổ chức sự nghiệp

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com