Liên kết web
Thăm dò

null Xuất nhập khẩu từ 15-19/11/2021

Tin trong nước
Thứ sáu, 19/11/2021, 15:45
Màu chữ Cỡ chữ
Xuất nhập khẩu từ 15-19/11/2021

 

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2021 tăng mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu phân bón về Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 đạt 3,8 triệu tấn, kim ngạch 1,15 tỷ USD, giá trung bình 301,5 USD/tấn, tăng 20,4% về khối lượng, tăng 46,8% về kim ngạch và tăng 21,9% về giá so với 10 tháng năm 2020.

Riêng tháng 10/2021 tăng 45,3% về lượng, tăng 68,5% về kim ngạch và tăng 16% về giá so với tháng 9/2021, đạt 376.498 tấn, trị giá 148,13 triệu USD, giá trung bình 393,4 USD/tấn.

Việt Nam nhập khẩu phân bón nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, trong tháng 10/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này tăng trở lại 30,4% về lượng, tăng 52% về kim ngạch và tăng 16,7% về giá so với tháng 9/2021, đạt 143.694 tấn, tương đương 55,72 triệu USD, giá 387,8 USD/tấn. Tính chung, cả 10 tháng năm 2021 nhập khẩu 1,7 triệu tấn, trị giá 490,31 triệu USD, giá trung bình 288,8 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 28,9%, 63,7% và 26,9%, chiếm 44,6% trong tổng lượng và chiếm 42,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 đạt 429.531 tấn, trị giá 151,21 triệu USD, giá trung bình 352 USD/tấn, tăng 42,8% về lượng, tăng 108,8% về kim ngạch, tăng 46,6% về giá so với cùng kỳ; riêng tháng 10/2021 nhập khẩu từ thị trường này lại giảm 16,6% về lượng, giảm 10,6% kim ngạch, nhưng tăng 7,2% về giá so với tháng 9/2021, đạt 18.681 tấn, trị giá 8,77 triệu USD, giá trung bình 469,6 USD/tấn.

Đứng thứ 3 là thị trường Nga đạt 329.307 tấn, trị giá 112,91 triệu USD, giá trung bình 342,9 USD/tấn, tăng 12% về lượng, tăng 22,5% kim ngạch, tăng 9,3% về giá so với 10 tháng năm 2020; riêng tháng 10/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga giảm 32,2% về lượng, giảm 13,3% kim ngạch nhưng tăng 29% về giá so với tháng 9/2021, đạt 28.509 tấn, trị giá 13,12 triệu USD, giá 460 USD/tấn.

Nhập khẩu phân bón 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2021 giảm về lượng nhưng kim ngạch và giá tăng

10 tháng năm 2021 xuất khẩu gạo sụt giảm 3,1% về khối lượng nhưng tăng 3,7% kim ngạch, tăng 7,1% về giá so với 10 tháng năm 2020. 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài tiếp tục tăng tháng thứ 4 liên tiếp, tháng 10 tăng 4,1% về lượng, tăng 9,8% về kim ngạch và tăng 5,5% về giá so với tháng 9/2021. So với tháng 10/2020 thì tăng mạnh 70,4% về lượng, tăng 67,8% kim ngạch nhưng giá giảm nhẹ 1,5%, đạt 618.12 tấn, tương đương 321,94 triệu USD, giá trung bình 520,8 USD/tấn.

Tính chung cả 10 tháng năm 2021 xuất khẩu gạo lại sụt giảm 3,1% về khối lượng nhưng tăng 3,7% kim ngạch, tăng 7,1% về giá so với 10 tháng năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo, thu về gần 2,74 tỷ USD, giá trung bình đạt 528,1 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines đạt kim ngạch cao nhất, với triệu 2,09 triệu tấn, tương đương gần 1,07 tỷ USD, giá trung bình 510,9 USD/tấn, tăng 12,5% về lượng, tăng 23% về kim ngạch và tăng 9,5% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 10/2021 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 275.386 tấn, tương đương 137,13 triệu USD, giá trung bình 498 USD/tấn, giảm 2,8% về lượng, giảm 0,7% về kim ngạch nhưng tăng 2,2% về giá so với tháng 9/2021. So với tháng 10/2020 thì tăng mạnh 435% về lượng, tăng 444% kim ngạch, giá tăng 1.7%

Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc 10 tháng năm 2021 tăng mạnh 40,5% về lượng, tăng 21,2% về kim ngạch nhưng giảm 13,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 924.030 tấn, tương đương 459,85 triệu USD, giá trung bình 497,7 USD/tấn; chiếm 17% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Tiếp sau đó là xuất khẩu gạo sang thị trường Gana trong tháng 10/2021 tăng mạnh 95% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 9/2021, đạt 68.188 tấn, tương đương 41,83 triệu USD; tính chung cả 10 tháng năm 2021 xuất khẩu tăng 3,9% khối lượng và tăng 14,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 510.013 tấn, tương đương 302,98 triệu USD, giá 594 USD/tấn; chiếm 9,8% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2021

10 tháng năm 2021 kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 7,07  tỷ USD.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021 xuất khẩu thủy sản các loại của Việt Nam tiếp tục tăng 42,3% so với tháng 9/2021 nhưng vẫn giảm 2,9% so với cùng tháng năm 2020, đạt 888,63 triệu USD. Cộng chung cả 10 tháng năm 2021 kim ngạch tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, đạt trên 7,07 tỷ USD.

Mỹ luôn là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ thủy sản của Việt Nam, chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,67 tỷ USD trong 10 tháng năm 2021, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 10/2021 kim ngạch tăng mạnh 38,6% so với tháng 9/2021 và tăng 26,7% so với tháng 10/2020, đạt 218,97 triệu USD.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nhật Bản chiếm 15,2%, đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 1,07 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 10/2021 kim ngạch tăng mạnh 60,6% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 13% so với tháng 10/2020, đạt 119,81 triệu USD .

Đứng thứ 3 là thị trường EU đạt 812,95 triệu USD, chiếm 11,5%, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm 10,5%, đạt 742,92 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong 10 tháng năm nay, xuất khẩu thủy sản sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021)

ĐVT: USD

                             PTN - Tổng hợp

Số lượt xem: 12

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com