Liên kết web
Thăm dò

null Tin thế giới từ 08-12/11/2021

Tin quốc tế
Thứ sáu, 12/11/2021, 09:46
Màu chữ Cỡ chữ
Tin thế giới từ 08-12/11/2021

 

Xuất khẩu thịt bò của Mỹ tăng kỷ lục trong quý 3/2021

Theo số liệu của USDA và Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ (USMEF), xuất khẩu cả thịt bò và thịt lợn của Mỹ trong tháng 9/2021 đều đạt kỷ lục; trong đó xuất khẩu thịt bò tăng gần 60% so với tháng 9/2020, xuất khẩu thịt lợn tăng 8%.

Xuất khẩu thịt bò tháng 9/2021 đạt 123.628 tấn, tương đương 954,1 triệu USD, tăng 20% về khối lượng và tăng 59% về kim ngạch so với tháng 9/2020. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9/2021 cao thứ hai trong năm, chỉ sau tháng 8/2021. Tính chung trong 9 tháng năm 2021, xuất khẩu thịt bò đạt 1,08 triệu tấn, trị giá 7,58 tỷ USD tăng 18% về khối lượng và tăng 36% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. So với mức kỷ lục năm 2018, xuất khẩu tăng 7% về khối lượng và tăng 24% về kim ngạch.

Xuất khẩu thịt lợn của Mỹ trong tháng 9/2021 đạt 219.687 tấn, tương đương 608,3 triệu USD giảm 1% về khối lượng nhưng tăng 8% về kim ngạch so với tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu thịt lợn đạt 2,24 triệu tấn, tương đương 6,23 tỷ USD, tăng 1% về khối lượng so với tốc độ kỷ lục của năm ngoái và tăng 9% về kim ngạch.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USMEF Dan Halstrom cho biết, trong bối cảnh khó khăn về vận chuyển và chi phí tăng cao, những kết quả tăng trưởng xuất khẩu này chứng tỏ nhu cầu từ khách hàng quốc tế đối với thịt bò Mỹ tăng mạnh.

Xuất khẩu thịt là điểm sáng trong năm 2021

Ông Halstrom cho rằng sự phục hồi xuất khẩu thịt lợn và thịt bò, vốn đã bị giảm vào năm ngoái do đại dịch COVID, đã là nguồn động lực mạnh mẽ cho năm 2021, chứng tỏ nhu cầu thịt bò trên thế giới vẫn cao.

Nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc đối với thịt lợn Mỹ vẫn tăng mạnh, giúp tổng kim ngạch xuất khẩu thịt lợn Mỹ 9 tháng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 405.744 tấn, trị giá 949,1 triệu USD (tăng 26%). Xuất khẩu thịt bò tăng mạnh sang các thị trường Nhật Bản, Mexico, Trung Mỹ, Nam Mỹ và khu vực ASEAN, tăng 10% so với năm ngoái lên mức 226.755 tấn, với giá trị tăng 19% lên 762,2 triệu USD.

Xuất khẩu thịt bò tăng mạnh tại thị trường châu Á

Trong tháng 9/2021 xuất khẩu thịt bò sang thị trường hàng đầu Nhật Bản tăng mạnh, đạt gần 30.000 tấn, tăng 24% so với tháng 9/2020, trị giá 215,8 triệu USD (tăng 73%). Tính chung 9 tháng năm 2021 đạt 246.380 tấn, trị giá 1,72 tỷ USD, tăng 5% về khối lượng và tăng 17% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc/Hồng Kông là các thị trường chủ yếu nhập khẩu thịt bò của Mỹ, với trị giá 2 tỷ USD trong năm 2021, trong đó xuất khẩu thịt bò ướp lạnh sang Nhật Bản và Hàn Quốc tăng mạnh. Trong tháng 9, xuất khẩu thịt bò ướp lạnh sang Nhật Bản đạt gần 120.000 tấn, tăng 17%, với giá trị tăng 25% lên 1 tỷ USD. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 25% về lượng (65.600 tấn) và 50% về giá trị (744 triệu USD).

Trong tháng 9 xuất khẩu thịt bò sang Hàn Quốc đạt 23.363 tấn, tương đương 207,5 triệu USD tăng 9% về khối lượng và tăng 67% về kim ngạch so với tháng 9/2020. Trong quý 3/2021, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 12% về lượng (213.326 tấn) và tăng 30% về giá trị (1,71 tỷ USD). Nguyên nhân do các quy định về giãn cách liên quan đến COVID đối với nhà hàng và các cửa hàng dịch vụ ăn uống gần đây đã được nới lỏng ở cả Nhật Bản và Hàn Quốc, nên đã tạo điều kiện cho xuất khẩu thịt của Mỹ.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chủ yếu cho xuất khẩu thịt bò của Mỹ năm 2021, tính chung 9 tháng đạt 138.041 tấn, tương đương 12 tỷ USD, tăng 672% về khối lượng và tăng 761% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông 9 tháng đã tăng 131%, đạt mức 176.694 tấn, trị giá 1,49 tỷ USD - đã phá vỡ kỷ lục năm 2014 là 1,15 tỷ USD.

Những điểm nổi bật khác về xuất khẩu thịt bò của Mỹ 9 tháng năm 2021 bao gồm: Nhu cầu thịt bò của Mexico phục hồi từ mức thấp trong năm ngoái. Xuất khẩu 9 tháng đạt 147.719 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị tăng 40% lên 768 triệu USD, nhưng vẫn thấp hơn năm 2019 trước khi bùng phát COVID.

Xuất khẩu thịt bò ướp lạnh sang Đài Loan đạt 24.366 tấn, tương đương 313 triệu USD, tăng mạnh 22% về khối lượng và tăng 36% về kim ngạch. Thịt bò Mỹ chiếm hơn 80% trong tổng khối lượng thịt bò ướp lạnh nhập khẩu của Đài Loan. Tổng xuất khẩu thịt bò của Mỹ sang Đài Loan đạt 47.000 tấn, tương đương 472,7 triệu USD, giảm 3% về khối lượng nhưng tăng 14% về kim ngạch; trong đó xuất khẩu tăng mạnh sang các thị trường Indonesia, Philippines; xuất khẩu thịt bò sang khu vực ASEAN nói chung đạt 43.567 tấn, tương đương 223,8 triệu USD, tăng 23% về khối lượng và tăng 30% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nhu cầu ở Colombia, Chile và Peru tăng đã thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Nam Mỹ tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 22.265 tấn, trị giá 118,4 triệu USD (tăng 71%). Peru là thị trường xuất khẩu thịt bò lớn nhất của Mỹ, 9 tháng đạt 6,625 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và là tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2014.

Nhu cầu tăng mạnh mẽ ở một số thị trường, đặc biệt là Guatemala (5.712 tấn, tăng 50%) và Costa Rica (3.375 tấn, tăng 96%), đã giúp xuất khẩu thịt bò sang Trung Mỹ đạt tốc độ kỷ lục 14.896 tấn, tương đương 91,5 triệu USD, tăng 61% về khối lượng và tăng 89% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu thịt bò tháng 9/2021 khoảng 447,46 USD/con đã giết mổ, tăng 63% so với tháng 9/2020. Tính chung 9 tháng năm 2021, giá xuất khẩu trung bình đạt 389,08 USD/con (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước). Xuất khẩu chiếm 15,7% trong tổng sản lượng thịt bò của Mỹ trong tháng 9 và chiếm 13% trong tổng sản lượng thịt bò xẻ, tăng mạnh so với tỷ lệ tương ứng của tháng 9/2020 là 12,8% và 10,5%. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu chiếm 15,1% tổng sản lượng thịt bò và chiếm 12,8% trong tổng khối lượng thịt bò xẻ, mỗi loại tăng gần hai điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Argentina: Xuất khẩu tôm tăng trong tháng 8/2021

Xuất khẩu (XK) tôm đỏ của Argentina tăng mạnh trong tháng 8 năm nay, tăng 73% về khối lượng và 103% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 26.711 tấn, trị giá 196,9 triệu USD.

Giá XK trung bình tăng 17% đạt 7,37 USD/kg, mức cao nhất kể từ năm 2018.

Argentina XK 103.476 tấn tôm, trị giá trên 732 triệu USD trong 8 tháng đầu năm nay, đạt 80% tổng lượng tôm XK trong năm 2020.

Tuy nhiên, XK cá tuyết hake và mực ống giảm trong tháng 8/2021. XK cá hake giảm 20% về lượng và 10% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.133 tấn, trị giá 17,3 triệu USD. Giá XK trung bình tăng lên 2,42 USD/kg . XK cá hake tăng lần lượt 6% và 8%, đạt 64.614 tấn, trị giá 147,6 triệu tấn trong 8 tháng đầu năm nay.

XK mực ống giảm 57% và 65% xuống còn 5.194 tấn, trị giá 10,7 triệu USD trong tháng 8 năm nay. Giá trung bình XK giảm 16% xuống 2,10 USD/kg.

XK thủy sản của Argentina đạt 48.254 tấn, trị giá 249,3 tỷ USD trong tháng 8 năm nay, giảm 2% về lượng nhưng tăng 47% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

XK sang Tây Ban Nha, chiếm 23% tổng XK thủy sản của Argentina đạt 11.107 tấn, trị giá 74,3 triệu USD, tăng 59% về lượng và 126% về giá trị.

Trung Quốc, Italy là những thị trường NK thủy sản lớn thứ 2 và 3 của Argentina. XK sang Trung Quốc giảm trong khi XK sang Italy tăng.

                                   PTN - Tổng hợp

Số lượt xem: 311

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com