Liên kết web
Thăm dò

null Doanh nghiệp cần biết từ 27/09-01/10/2021

Tin trong nước
Thứ hai, 04/10/2021, 14:15
Màu chữ Cỡ chữ
Doanh nghiệp cần biết từ 27/09-01/10/2021

Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý về pháp luật cạnh tranh của thị trường EU

Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) không chỉ mở ra cơ hội giúp Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường EU.

Tuy nhiên, việc kinh doanh tại thị trường EU cần tuân thủ chặt chẽ hệ thống pháp luật EU (trong đó bao gồm pháp luật cạnh tranh). Vi phạm phạm pháp luật cạnh tranh tại EU làm cho doanh nghiệp đối mặt với rủi ro pháp lý, cũng như các thiệt hại về tài chính để theo đuổi vụ việc nếu vụ việc bị điều tra và xét xử tại EU. Ngược lại, khi doanh nghiệp là đối tượng chịu sự tác động của hành vi vi phạm, quyền và lợi ích của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng. Việc nắm rõ các quy định về pháp luật cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình.

Quy định cạnh tranh pháp luật EU

Luật Cạnh tranh EU bao gồm 04 nội dung chính: (i) cartel hay thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, (ii) lạm dụng vị trí thống lĩnh, độc quyền, (iii) kiểm soát tập trung kinh t ế và (iv) các biện pháp hỗ trợ của chính phủ các nước thành viên. Các quy định liên quan đến cartel, độc quyền và biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được quy định tại Hiệp ước về các chức năng của EU (Hiệp ước TFEU). Trong khi đó, các quy định liên quan đến kiểm soát tập trung kinh tế được quy định tại các Chỉ thị do Hội đồng ban hành.

1. Các nội dung tổng quát

Mục tiêu Luật Cạnh tranh EU

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

2. Quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Quy định chống hành vi TTHCCT được quy định tại Điều 101 Hiệp ước TFEU.

3. Quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh

Quy định liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường được quy định tại Điều 102 TFEU. Sở hữu vị trí thống lĩnh trên thị trường không bị coi là hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Doanh nghiệp nắm giữ vị trí thống lĩnh vi phạm pháp luật cạnh tranh chỉ khi doanh nghiệp sử dụng sức mạnh thị trường đó để cản trở, bóp méo cạnh tranh trên thị trường.

4. Quy định TTKT

Việc TTKT có thể dẫn đến sự ra đời một doanh nghiệp mới có vị trí thống lĩnh. Điều này có thể sẽ làm sai lệch thị trường và không bảo đảm cạnh tranh. Chính vì vậy, hành vi TTKT cũng là đối tượng quan tâm đặc biệt trong chính sách cạnh tranh của EU. Cần lưu ý là hoạt động TTKT chỉ bị ngăn cản nếu nó tạo ra hoặc nâng cao vị trí thống lĩnh của doanh nghiệp và làm ảnh hưởng đến hiệu quả cạnh tranh.

Năm 1990, chính sách cạnh tranh EU đã có bổ sung đối với vấn đề TTKT. Theo đó, các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 5 tỷ EUR chỉ được sáp nhập khi có sự phê chuẩn đồng ý của Ủy ban.

Thủ tục thẩm định TTKT được diễn ra theo hai bước. Giai đoạn kiểm tra sơ bộ diễn ra trong vòng một tháng. Đây là giai đoạn các chuyên gia xem xét và đưa ra quyết định việc TTKT có tác động đến cạnh tranh hay không. Kết quả của giai đoạn này là (i) doanh nghiệp bị từ chối TTKT, hoặc (ii) được cho phép thực hiện TTKT ngay, hoặc (iii) Ủy ban phải mở thủ tục thẩm định chính thức hoạt động TTKT.

5. Cơ quan cạnh tranh

EC là đầu mối thực thi pháp luật cạnh tranh tại EU, đảm bảo việc thực thi cạnh tranh hài hòa, thống nhất giữa các quốc gia. Tuy nhiên, dựa trên cơ chế phân quyền song lập, các cơ quan cạnh tranh quốc gia thành viên (NCAs) cũng có có thẩm quyền trong việc thực thi trực tiếp Luật Cạnh tranh EU.

Cơ quan hỗ trợ thực thi pháp luật cạnh tranh EU: Thực thi pháp luật cạnh tranh song song trong EU (Luật Cạnh tranh Châu Âu và Luật Cạnh tranh quốc gia) đòi hỏi việc kết hợp chặt chẽ giữa EC và NCA. Do vậy, EC và NCAs đã thành lập Mạng lưới cạnh tranh EU (ECN). Đây là cơ quan có quyền (i) lựa chọn cơ quan điều tra vụ việc (cơ quan cạnh tranh quốc gia hay Bộ Cạnh tranh DG), (ii) trao đổi thông tin trong quá trình điều tra, thậm chí cả những biện pháp khắc phục cạnh tranh mà các quốc gia có ý định áp dụng. ECN có chức năng như hội đồng tư vấn, bao gồm nhiều đại diện từ NCAs. Theo đó, Ủy ban cần tư vấn trước khi các quốc gia ban hành phán quyết cuối cùng .

Cơ quan điều tra: Bộ cạnh tranh (DG Competition) là cơ quan có chức năng và trách nhiệm thực thi Điều 101 tới 109 TFEU. EC ủy quyền DG toàn bộ thẩm quyền trong việc điều tra và tiến hành tố tụng cạnh tranh.

6. Thẩm quyền điều tra và xử lý vụ việc

Điều tra và xét xử vụ việc hạn chế cạnh tranh (thỏa thuận và lạm dụng)