Liên kết web
Thăm dò

null Chuyên mục tuyên truyền CCHC SỞ CÔNG THƯƠNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả giải quyết TTHC
Thứ hai, 09/01/2023, 15:46
Màu chữ Cỡ chữ
Chuyên mục tuyên truyền CCHC SỞ CÔNG THƯƠNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời gian qua, Công tác Cải cách hành chính luôn được lãnh đạo Sở Công Thương xác định là nhiệm vụ trọng tâm để góp phần trực tiếp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Công thương đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh…

Để thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, Sở Công Thương luôn chú trọng quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo nghiêm túc tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vị quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở. Niêm yết công khai, minh bạch thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh.

Sở Công Thương xây dựng hoàn chỉnh các quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, triển khai các quy trình nội bộ theo Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch xây dựng các quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, thực hiện công bố công khai thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Sở Công Thương đã triển khai kịp thời Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính một cách thường xuyên với mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian, kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính  tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; cử công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn.

Hiện nay, Sở Công Thương có 123 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết (Trong đó: 110 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 13 thủ tục hành chính cấp huyện). Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong năm 2022 (từ ngày 15/12/2021 -14/12/2022) Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết 17.885/17.895 hồ sơ, đạt 99,95%. Trong đó: Tổng số TTHC tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến toàn trình: 17.618/17.896 hồ sơ, đạt 98,45%.

Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục nâng cao vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, thực hiện công tác cải cách hành chính thủ tục hành chính có hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của công chức thực hiện nhiệm vụ là đầu mối trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020. Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi trường điện tử.

Thái Bảo Lộc – Phó Chánh Văn phòng Sở

Số lượt xem: 92

Thống kê truy cập
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Công Thương
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0291) 3823848 - Fax: (0291) 3824890 
Email: sct@baclieu.gov.vn hoặc trungtamkhuyencongbl@gmail.com