SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
6
5
4
Hội thảo tập huấn Chủ Nhật, 05/07/2020, 21:22
Mời doanh nghiệp tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư LB Nga và CH Phần Lan  (02/04)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) nhận được Công văn số 584/XTTM-XTĐT ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương về việc mời tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư LB Nga và CH Phần Lan. Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư Liên bang Nga và Cộng hòa Phần Lan nằm ...
V/v thông báo mời doanh nghiệp tham dự chương trình hỗ trợ kết nối chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc  (02/04)
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) nhận được Công văn số 56/UDTB-KHTC ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ đem lại cho các doanh nghiệp Việt Nam những lợi ích thiết thực như sau: - Hỗ trợ tìm ...
Công văn số 2442/PTM-PTDN  (13/11)
Công văn về việc mời tham dự chương trình khảo sát và học tập tại Pháp tháng 12/2018
Công văn số 47/TMĐT  (05/03)
Công văn về việc hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp tham dự Hội thảo "Kinh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh và bán hàng
Công văn số 859/SCT-TTKCXTTM  (22/11)
V/v thông báo tham dự Chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư - Vận hành Cổng thông tin xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam"
Mời tham gia Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực tiễn”  (08/11)
SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /TTKCXTTM-XTTMTT Bạc Liêu, ngày tháng 11 năm 2017 V/v thông báo mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực ...
Xem theo ngày Xem theo ngày