SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
3
6
6
1
Hội thảo tập huấn Thứ Tư, 27/03/2019, 06:35
Công văn số 2442/PTM-PTDN  (13/11)
Công văn về việc mời tham dự chương trình khảo sát và học tập tại Pháp tháng 12/2018
Công văn số 47/TMĐT  (05/03)
Công văn về việc hỗ trợ giới thiệu doanh nghiệp tham dự Hội thảo "Kinh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh và bán hàng
Công văn số 859/SCT-TTKCXTTM  (22/11)
V/v thông báo tham dự Chương trình tập huấn "Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư - Vận hành Cổng thông tin xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam"
Mời tham gia Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực tiễn”  (08/11)
SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /TTKCXTTM-XTTMTT Bạc Liêu, ngày tháng 11 năm 2017 V/v thông báo mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực ...
Xem theo ngày Xem theo ngày