SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
8
0
5
4
Hội thảo tập huấn Thứ Tư, 08/11/2017, 14:55

Mời tham gia Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực tiễn”

SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG
VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /TTKCXTTM-XTTMTT                      Bạc Liêu, ngày     tháng  11  năm 2017
      

 V/v thông báo mời doanh nghiệp tham dự Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực tiễn”
 
 

                                   
Kính gửi: Các doanh nghiệp xuất khẩu trong tỉnh Bạc Liêu.
 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) nhận được Giấy mời số 2826/GM-SCT ngày 01 tháng 10 năm 2017 của  Sở Công Thương thành phố Cần thơ về việc mời tham dự Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực tiễn”.
Hội thảo “Kinh doanh với thị trường Úc – Cách tiếp cận từ thực tiễn” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt thông tin về nhu cầu, tiềm năng thị trường Úc, thông tin về các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thành phố Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào thị trường Úc. Doanh nghiệp tham dự có cơ hội trao đổi và nghe từ những đơn vị, đối tác trực tiếp làm công tác xúc tiến thương mại, các nhà nhập khẩu hàng hóa của Úc để hiểu rỏ hơn quy định, tiêu chuẩn, cách thức kinh doanh, thị hiếu tiêu dùng,…của thị trường Úc.
- Thời gian: Lúc 08h, ngày 10 tháng 11 năm 2017 (thứ sáu).
- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ.
- Địa chỉ: Số 108A, Lê Lợi, phường Cái khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Nay Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu thông báo đến các doanh nghiệp được biết về thông tin Hội thảo đến Quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia trong thời gian sớm nhất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
            Phòng Xúc tiến Thương mại – Thông tin
            Địa chỉ: Khu Hành chính, đường Nguyễn Tất Thành, p.1,Tp. Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3932626; DĐ: 0918.840557 (Gặp cô Kiều Diễm)
Rất mong Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự  Hội thảo này.
(Gửi kèm Giấy mời số:2826/GM-SCT của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và Chương trình Hội thảo).
 
Nơi nhận:                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC             
- Như kính gửi;                                                                           P. Giám đốc
- Phòng XTTM-TT;                                                                          (Đã ký)
- Lưu: VT, BVT.                                                                       Lê Thị Kim Loan

Số lượt người xem: 292 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày