SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
6
7
5
4
Hội chợ - Triển lãm Thứ Năm, 03/10/2019, 13:45

V/v thông báo mời doanh nghiệp tham dự chương trình Triển lãm Quốc tế 2019 tại Ấn Độ

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm) nhận được Công văn số 264/CTPN-TH ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Cục Công tác phía Nam thuộc Bộ Công Thương về việc Thông tin về chương trình Triển lãm Quốc tế 2019 tại Ấn Độ.
Chương trình Triển lãm Quốc tế 2019 tại Ấn Độ diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 10 năm 2019 với mục đích giao thương về các lĩnh vực như: Nông sản và thực phẩm chế biến, vật liệu xây dựng và bất động sản, công nghệ cơ khí, công nghệ thông tin, công nghiệp nhẹ, dược phẩm và công nghệ sinh học, khởi nghiệp, du lịch và du lịch nghỉ dưỡng, đóng tàu…
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bạc Liêu thông báo đến Quý doanh nghiệp biết; Nếu có nhu cầu đăng ký tham dự chương trình Triển lãm Quốc tế 2019 tại Ấn Độ gửi về: Ban tổ chức Chương trình trước ngày 10/10/2019.
 
Cục Công tác phía Nam – Bộ Công Thương
Anh Võ Trung Quân Phòng Tổng hợp
Điện thoại: 0906814786
Email: quanvt@moit.gov.vn
            Rất mong Quý doanh nghiệp quan tâm tham dự Chương trình này.
(Gửi kèm Công văn số 264/CTPN-TH của Cục Công tác phía Nam và chương trình triển lãm).
 
 
Nơi nhận:                                                                                  KT.GIÁM ĐỐC             
- Như trên;                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- Phòng XTTM-TT;                                                                              
- Lưu: VT, BVT.                                                                               (đã ký)
 
                                                                                               Lê Thị Kim Loan

Số lượt người xem: 2151 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày