SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
1
2
5
3
Tin hoạt động của Sở Thứ Năm, 04/06/2020, 09:05

Phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

Thực hiện theo kế hoạch 133/KH-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý khai thác tủ sách pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ vào tình hình thực tế của Ngành Công Thương, ngày 02 tháng 6 năm 2020 Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 30/KH-SCT về Phát động phong trào thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

 

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL; góp phần tạo chuyển biến tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân là công tác PBGDPL; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
          Kế hoạch phát động phong trào thi đua gồm những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2020; số lượng khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân; hình thức được khen thưởng là Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Thời gian thực hiện việc phát động và tổ chức phong trào thi đua được thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/11/2020 với phương châm khen thưởng “Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ PBGDPL”
          Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, Giám đốc Sở Công Thương giao cho Văn phòng Sở chủ động phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đến toàn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành để rà soát, tổng hợp danh sách các cá nhân, tập thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng./.

                                                                   Trần Thị Kiều Diễm


Số lượt người xem: 113 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày