SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
1
1
8
7
Tin hoạt động của Sở Thứ Sáu, 29/05/2020, 16:05

Sở Công Thương Bạc Liêu phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

ảnh sưu tầm
 Sở Công Thương Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-SCT về phát động phong trào thi đua với nội dung: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của ngành giai đoạn 2015 – 2020. Đăng ký phần việc hòan thành trước ngày 02 tháng 9 năm 2020, tham mưu hoàn thành xây dựng trình UBND tỉnh Kế hoạch số 137-KH/TU ngày 07/5/2020 của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy “về phát triển năng lượng của tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.  
Theo đó, căn cứ vào các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020, thủ trưởng các đơn vị tổ chức lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp bằng các phong trào thi đua thiết thực gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc nâng cao nhận thức về vị trí, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, công tác đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Thực hiện theo Kế hoạch phát động đợt thi đua lần này nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh./.
 Trần Thị Kiều Diễm

Số lượt người xem: 152 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày