SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
0
1
2
1
6
Tin hoạt động của Sở Thứ Ba, 24/03/2020, 08:35

Công đoàn cơ sở sở Công Thương Bạc Liêu với kết quả thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020

 

Đ/c Phan Văn Sáu - Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu trao tặng giấy khen tập thể phòng(TTKD)
 
Tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 vừa qua đồng chí Lê Văn Hoàng, Chủ tịch Công đoàn - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 với kết quả đạt được như về phong trào thi đua học tập luôn tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn về nghiệp vụ, quản lý nhà nước cho 19 lượt cán bộ, công chức, viên chức; phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; kết quả thi đua: danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 08 cá nhân; danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và giấy khen của Sở cho 11 tập thể; 108 cá nhân được danh hiệu lao động tiên tiến và giấy khen của Sở.
Thông qua đó phát động phong trào thi đua ngành Công Thương năm 2020 với các nội dung chủ yếu: tổ chức cho trên 95% CB,CC,VC-LĐ được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn mới. Tiếp tục tuyên truyền và vận động CB,CC,VC-LĐ tích cực đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đăng ký từng phần việc cụ thể để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao cho ngành Công Thương năm 2020 gồm: chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp phấn đấu tăng 13% so với năm 2019; các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như: thủy sản đông lạnh, bia, điện thương phẩm, điện gió, nước máy thương phẩm, trang in công nghiệp, dệt may, bao bì các loại … đều tăng so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,8%, tăng 0,10% so với cuối năm 2019; xuất khẩu hàng hóa với giá trị kim ngạch xuất khẩu là 800 triệu USD tăng 13% so với năm 2019; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ là 78.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Phát huy trí tuệ sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, tinh thấn trách nhiệm trong công tác, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác về việc xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan Sở Công Thương, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp và văn hóa công sở. Tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhằm không ngừng nâng cao nhận thức tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  Đẩy mạnh phong trào thi đua ‘Giỏi việc nước, đảm bảo việc nhà’ trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phấn đấu 80% nữ đạt danh hiệu “Hai giỏi”. Tạo điều kiện nâng cao kiến thức về giới, về bình đẳng giới, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực các biểu hiện sách nhiễu phiền hà đối với nhân dân; đoàn kết xây dựng nội bộ Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Tổ chức và tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội từ thiện; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị cũng như ở gia đình và khu dân cư, tích cực tham gia phòng chống HIV/AIDS, các tệ nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề, mê tính dị đoan ... và các tệ nạn tiêu cực khác.
Trên cơ sở thực hiện các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương phát động toàn cơ quan quyết tâm phấn đấu đến cuối năm đạt một số danh hiệu thi đua, cụ thể như danh hiệu CĐCS vững mạnh năm 2020; phấn đấu đến cuối năm có ít nhất 90%CB,CC,VC-LĐ đạt được các danh hiệu thi đua. Để phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua trên tất cả các lĩnh vực Quản lý Nhà nước của ngành, Công đoàn cơ sở Sở Công Thương kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua trong lao động công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực góp phần hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch năm 2020./.
                                                           Trần Thị Kiều Diễm

Số lượt người xem: 193 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày