SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
6
4
0
Tin hoạt động của Sở Thứ Tư, 30/10/2019, 13:45

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

 

Hiện nay,tổ chức, cá nhân cũng như cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hoạt động hóa chất (sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tồn trữ, sử dụng hóa chất). Như doanh nghiệp chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất bia, sản xuất nhựa, sản xuất giấy, sản xuất nước đá, trạm chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng, cơ sở kinh doanh gas, cửa hàng bán xăng dầu…
 Tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh chủ yếu tồn tại dưới hình thức là kinh doanh, sử dụng và tồn trữ. Các hình thức hoạt động hóa chất này tiềm ẩn những nguy cơ sự cố nguy hiểm về cháy nổ, tràn đổ hóa chất, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng con người, an ninh trật tự xã hội và môi trường. Một số các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn hóa chất như sử dụng lao động chưa qua đào tạo, huấn luyện về an toàn hóa chất, thiếu các trang thiết bị bảo vệ phù hợp, chưaxây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
Từ thực tiễn hoạt động hóa chất thời gian qua ở nước ta đã xảy ra một số sự cố về hóa chất đáng tiếc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và cộng đồng. Điển hình là sự cố cháy kho của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra gần đây làm phát tán thủy ngân ra môi trường có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.
 
Đoàn kiểm tra Sở Công Thươngkiểm tra kho hóa chất
của Doanh nghiệptrên địa bàn thị xã Giá Rai năm 2018
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn hóa chât trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thời gian qua, Sở Công Thương Bạc Liêu đã thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất (Luật Hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, Thông tư số 32/2017/TT-BCT, Nghị định số 87/2018/NĐ-CP, Thông tư số 53/2018/TT-BCT, Thông tư số 44/2012/TT-BCT, Thông tư số 41/2011/TT-BCT).
Ngày 30 tháng 8 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.
Nghi định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019 thay thế Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định vể xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP.
Trước khi Nghị định 71/2019/NĐ-CP ra đời thì Nghị định xử phạt vi phạm hành chính (Nghị định 163/2013/NĐ-CP, Nghị định 115/2016/NĐ-CP) được xây đồng bộ với Nghị định, Thông tư điều chỉnh các hoạt động về lĩnh vực hóa chất (Nghị định 26/2011/NĐ-CP, Nghị định 108/2008/NĐ-CP, Thông tư 20/2013/TT-BCT, Thông tư 36/2014/TT-BCT...).
Năm 2017 các Nghị định, Thông tư quy định các hành vi trong lĩnh vực hóa chất đã được thay thế bằng Nghị đinh 113/2017/NĐ-CP và Thông tư 32/2017/TT-BCT. Trong khi Nghị định về xử phạt mới lại chưa được ban hành đồng bộ đã gây nên một số khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực hóa chất.
Nghị định 71/2019/NĐ-CP đã giúp cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hóa chất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tháo gỡ một số khó khăn trên.
Hai trong số các điểm mới đáng chú ý trong Nghị định 71/2019/NĐ-CP so với hai văn bản trước là:
Đối với công tác huấn luyện an toàn hóa chất thì tất cả các đối tượng có tham gia hoạt động hóa chất sẽ bị xử phạt nếu không huấn luyện an toàn hóa chất cho người có tham gia hoạt động hóa chất, cụ thể: Xử phạt đối với hành vi không tổ chức hoặc không cử người tham gia các khóa huấn luyện an toàn hóa chất định kỳ đối với đối tượng nhóm 1(Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đươn), nhóm 2 (cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở, người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc), nhóm 3 (người lao động liên quan trực tiếp đến hóa chất).
Điểm mới thứ hai trong Nghị định 71/2019/NĐ-CP là quy định chi tiết đối với hành vi không xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, cụ thể:
Xử phạt đối với hành vi không gửi biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp và quyết định ban hành biện pháp đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi xây dựng dự án hoạt động hóa chất để giám sát, quản lý; xây dựng thiếu mỗi nội dung bắt buộc của biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; không lưu giữ biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành tại cơ sở hóa chất làm căn cứ để tổ chức, cá nhân thực hiện công tác kiểm soát an toàn tại cơ sở và xuất trình các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhưng không ra quyết định ban hành biện pháp mà vẫn đưa dự án vào hoạt động; không xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất mà vẫn đưa dự án vào hoạt động.
Ngoài điều chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hóa chất, Nghị định 71/2019/NĐ-CP còn điều chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện chưa có đối tượng hoạt động trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.
Sở Công Thương đã thông tin, phổ biến Nghị định số 71/2019/NĐ-CP này đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biết để triển khai thực hiện trên phạm vi địa bàn quản lý. Đồng thời, các cơ sở, doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh biết quy định về xử phạt để có biện pháp phòng tránh sự cố hóa chất và vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất có thể xảy ra trong cơ sở, doanh nghiệp.
Thời gian tới, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn hóa chất, Sở Công Thương sẽ triển khai thực hiện thanh, kiểm tra theo nội dung Nghị định số 71/2019/NĐ-CP./.
 
                                                                        Trần Minh Thành
                                    Phòng Quản lý Năng Lượng – Kỹ thuật An toàn và Môi trường

Số lượt người xem: 495 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày