SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
3
3
3
Tin hoạt động của Sở Thứ Ba, 22/01/2019, 14:00

Đảng bộ Sở Công Thương Bạc Liêu triển khai, quán triệt Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Đảng bộ Sở Công Thương Bạc Liêu tổ chức triển khai, quán triệt Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XII cho các đồng chí là đảng viên, công chức, viên chức của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại. Đồng chí Lê Văn Hoàng Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bạc Liêu tham dự và triển khai.

 

Đồng chí Lê Văn Hoàng Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương triển khai (TTKD)
 
Đồng chí Lê Văn Hoàng cũng thông tin về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nội dung cơ bản quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, viên chức, người lao động và đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng. Về nội dung này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, cũng là phẩm chất của người cán bộ, đảng viên.
Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập đến những vấn đề rất lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt vừa cơ bản, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, viên chức, người lao động, đảng viên và nhân dân.
Đảng ủy Sở Công Thương đề nghị các cấp ủy Đảng, cán bộ, viên chức, người lao động và đảng viên tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Qua buổi học tập, quán triệt tất cả các đồng chí tham dự được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết, qua đó giúp hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi  để vận dụng vào thực tế công tác và trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.
                                                                                           Trần Thị Kiều Diễm

Số lượt người xem: 777 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày