SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
5
9
6
4
3
Tin hoạt động của Sở Thứ Tư, 12/12/2018, 08:50

Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

 

Thông tư 43/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm tại Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.
Về Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:
Hồ sơ cấp lần đầu không còn yêu cầu nộp GCN đăng ký kinh doanh/GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm so với quy định hiện hành tại Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014.
Theo đó, đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a.
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm vệ sinh ATTP theo Mẫu số 02a (với cơ sở sản xuất), 02b (với cơ sở kinh doanh) hoặc Mẫu số 02a và 02b (với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh).
- Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở).
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về ATTP/Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).
Theo đó, thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh không đảm bảo an toàn phải được thu hồi tự nguyện hoặc bắt buộc và được xử lý theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.
Theo như Thông tư 43, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây, GCN đủ điều kiện ATTP của cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị thu hồi:
- Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;
- Cho thuê, mượn Giấy chứng nhận;
- Tự ý sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận;
- Đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Bên cạnh đó, Thông tư 43 cũng quy định thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận, cụ thể như sau:
- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp;
- Cơ quan có thẩm quyền cấp trên có quyền thu hồi Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp dưới đã cấp.
Về Thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn:
Trong trường hợp chủ sản phẩm không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn theo quyết định thu hồi bắt buộc của cơ quan có thẩm quyền hoặc các trường hợp cấp thiết khác quy định tại điểm d khoản 5 Điều 55 Luật An toàn thực phẩm thì cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi và tổ chức việc thu hồi sản phẩm.
Sản phẩm sau khi thu hồi sẽ được xử lý bằng 04 hình thức sau:
- Khắc phục lỗi ghi nhãn;
- Chuyển mục đích sử dụng;
- Tái xuất;
- Tiêu huỷ.
Trong trường hợp thu hồi tự nguyện, chủ sản phẩm tự lựa chọn áp dụng một trong 04 hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi nêu trên.
Đối với thu hồi bắt buộc, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thu hồi sản phẩm, cơ quan ra quyết định thu hồi phải có văn bản đồng ý với hình thức xử lý sản phẩm sau thu hồi do chủ sản phẩm đề xuất.
Trường hợp không đồng ý với hình thức đề xuất của chủ sản phẩm, cơ quan ra quyết định thu hồi phải có văn bản nêu rõ lý do không đồng ý và đưa ra hình thức xử lý sau thu hồi để chủ sản phẩm áp dụng.
                                                          Ngô Hoài Phương – P. Thanh Tra

Số lượt người xem: 325 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày