SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
6
8
3
4
Tin tức Thứ Ba, 24/01/2017, 08:50

Tình hình hoạt động Công Thương tỉnh Bạc Liêu năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ phát triển Công Thương năm 2017

 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV và Kế hoạch phát triễn kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm (2016- 2020). Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; Nhưng với tinh thần chủ động và quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu vẫn tiếp tục phát triển ổn định: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 5,38% so với năm 2015 (theo giá 2010); trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,9%, khu vực dịch vụ tăng 8,2%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; tổng sản phẩm (GRDP) đầu người đạt 33,2 triệu đồng/người/năm.
Riêng lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có bước phát triển khá, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và của ngành Công Thương cả nước nói chung. Trên tất cả các lĩnh vực thuộc ngành quản lý đều cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và có mức tăng trưởng khá so với năm 2015. Tổng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng là 8,33%; Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 5,86%; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 16,72% so với năm 2015.
Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do nguyên liệu sản xuất không ổn định, thị trường tiêu thụ phát triển chậm, thu hút đầu tư hạn chế;…Nhưng trong năm đã có thêm một số dự án động lực về công nghiệp đi vào hoạt động (nhà máy điện gió Bạc Liêu, nhà máy xay xát lúa gạo Hồng Dân, các nhà máy may công nghiệp của Vinatex và của Hàn quốc,…cùng với sự cố gắng của các doanh nghiệp để ổn định và phát triển sản xuất, nên kết quả sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp trong năm 2016 vẫn có mức tăng trưởng khá so với năm 2015. 
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tuy không đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng vẫn có mức tăng trưởng so với năm 2015; nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu nhập khẩu trên thị trường thế giới tăng chậm và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước có cùng mặt hàng xuất khẩu; nhất là mặt hàng gạo xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, nên cả năm chỉ xuất được 5.000 tấn (đạt 10,9% kế hoạch và giảm 72,6% so với năm 2015)
 Hoạt động thương mại và dịch vụ nội địa vẫn tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao (tăng 16,72% so với năm 2015), cung – cầu các hàng hóa thiết yếu được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng thương mại cũng được quan tâm đầu tư phát triển, nên mạng lưới kinh doanh và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố và mở rộng, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.
Công tác quản lý thị trường được triển khai quyết liệt; nên tình hình thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh trong năm qua tương đối ổn định; các hành vi gian lận thương mại, sản xuất – kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, .... từng bước được ngăn chặn và giảm dần so với các năm trước đây. 
Năm 2017, dự báo kinh tế trong nước sẽ được duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; thị trường trong nước sẽ được các doanh nghiệp chú trọng và là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ xuất khẩu và thúc đẩy phát triển kinh tế. Hội nhập kinh tế quốc tế được triễn khai mạnh mẽ và sâu rộng hơn, sẽ có tác động tạo ra sự cải thiện môi trường kinh doanh, tạo cơ hội mở rộng đầu tư, phát triển công nghiệp và thương mại.
Đối với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu dự báo vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do tác động của những yếu tố bất lợi từ kinh tế thế giới và trong nước, cùng với những khó khăn, hạn chế của tỉnh,…sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2017. 
Tích cực phát huy những thành tựu đạt được và ra sức khắc phục những khó khăn, hạn chế trong năm qua; năm 2017 ngành Công Thương Bạc Liêu đề ra mục tiêu phát triển là: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành; chủ động và kiên quyết khắc phục những khó khăn yếu kém; phấn đấu tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của tỉnh.Với các mục tiêu phấn đấu cụ thể là: Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp đạt: 18.600 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 13%; Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu:589,5 triệu USD, tăng 16% (Trong đó: Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 531,5 triệu USD, tăng 18%); Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa là: 50.500 tỷ đồng, tăng 10% và phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng lên 98,9%, tăng 0,4% so với năm 2016.
Để đạt được mục tiêu này ngành Công Thương Bạc Liêu đề ra các giải pháp chủ yếu để chỉ đạo điều hành các hoạt động công thương trong năm 2017 như sau:
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và các chương trình, kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Trong đó tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp và các dự án đầu tư phát triển lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Đồng thời tích cực phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để mời gọi và thu hút các dự án sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch của tỉnh.
- Đẩy mạnh phát triển thương mại nội địa và thực hiện các giải pháp khuyến khích tiêu dùng; đồng thời chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh, bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa theo hướng bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến - xuất khẩu tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, tăng giá trị và năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của tỉnh. Đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chế biến xuất khẩu các mặt hàng mới vào các thị trường mới, nhằm đa dạng hóa mặt hàng và tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu.
- Tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Trong đó chú trọng ưu tiên đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời tích cực làm việc với các ngành chức năng và các địa phương, để phối hợp thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.
- Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm;… để đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, cung cầu hàng hóa ổn định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức và nâng cao vai trò quản lý nhà nước của ngành, phát huy cao độ năng lực chuyên môn của các phòng ban, các đơn vị trực thuộc, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong việc giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của ngành. Góp phần tạo ra môi trường ngày càng thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
- Tiếp tục quan tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong ngành, nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, nhằm giúp doanh nghiệp chấn chỉnh trong công tác quản lý và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm trong toàn ngành.

- Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch năm 2017./.

 

                                                                       BTCT Quý IV/2016


Số lượt người xem: 319 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày