SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
8
6
7
2
9
Tin tức Thứ Năm, 21/05/2015, 08:20

Tình hình hoạt động Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong tháng 5 năm 2015.

Nền kinh tế cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và chịu nhiều tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài, như giá nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào biến động thất thường, thị trường cạnh tranh trong nước cũng như xuất khẩu vẫn còn gay gắt, phức tạp;

Sức mua trong dân tăng chậm, lãi suất ngân hàng giảm nhưng doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn vay, tình hình tiêu thụ các sản phẩm chủ lực còn khó khăn, tỷ giá USD biến động, ... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cùng với sự nổ lực cố gắng của ngành Công Thương và của các doanh nghiệp trong tỉnh; nên hoạt động của ngành Công Thương trong 5 tháng đầu năm 2015 đang có sự chuyển biến tích cực hơn, cụ thể như sau:

- Về Công nghiệp:

* Theo giá cố định 1994: Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2015 đạt 1.430,45 tỷ đồng, bằng 18,70% kế hoạch, tăng 15,23% so với cùng kỳ năm 2014. Ước giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 đạt 435,51 tỷ đồng. Nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng ước đạt 1.865,96 tỷ đồng, bằng 24,39% kế hoạch, tăng 15,56% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Công nghiệp nhà nước: Tăng 8,28% so với cùng kỳ; Công nghiệp ngoài nhà nước: Tăng 18,52% so với cùng kỳ; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Tăng 12,31% so với cùng kỳ.

* Theo giá so sánh 2010: Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2015 đạt 3.851,80 tỷ đồng, tăng 9,17% so với cùng kỳ năm 2014. Ước giá trị sản xuất công nghiệp tháng 5 đạt 1.228,20 tỷ đồng. Nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng ước đạt 5.080 tỷ đồng, tăng 9,75% so với cùng kỳ năm 2014.

* Xét về chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành trong tháng 4 năm 2015 tăng 214,48% so với tháng bình quân năm 2010, tăng 4,92% so với tháng 4 năm 2014. Dự tính chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành tháng 5 năm 2015 tăng 255,02% so với tháng bình quân năm 2010, tăng 13,78% so với tháng 5 năm 2014. Chỉ số phát triển công nghiệp toàn ngành 5 tháng năm 2015 tăng 4,71% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 4,83%; ngành công nghiệp chế biến tăng 4,47% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 7,29% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,38% so với cùng kỳ.

* Các sản phẩm chủ yếu: Sản lượng chế biến thủy sản xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 18.278 tấn, tăng 9,91% so với cùng kỳ; bia các loại ước đạt 21,904 triệu lít, giảm 4,24% so với cùng kỳ; điện thương phẩm ước đạt 295,11 triệu kwh, tăng 7,98% so với cùng kỳ; nước máy thương phẩm ước đạt 2.700,44 ngàn m3, tăng 4,70% so với cùng kỳ; trang in công nghiệp ước đạt 1.744,72 triệu trang, giảm 2,11% so với cùng kỳ; bao bì các loại ước đạt 7.444,07 ngàn cái, tăng 17,51% so với cùng kỳ; muối Iod ước đạt 2.410 tấn, tăng 15,06% so với cùng kỳ, …

- Về thương mại

* Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa tháng 5 ước đạt 3.274 tỷ đồng. Nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trên thị trường nội địa 5 tháng ước đạt 16.043 tỷ đồng, bằng 38,20% kế hoạch, tăng 17,25% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ ước đạt 11.383 tỷ đồng, bằng 36,72% kế hoạch, tăng 17,23% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ ước đạt 4.660 tỷ đồng, bằng 42,36% kế hoạch, tăng 17,29% so với cùng kỳ.

* Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt 110,16 triệu USD, bằng 21,97% kế hoạch, giảm 21,66% so với cùng kỳ. Ước tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tháng 5 đạt 35,32 triệu USD, nâng tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2015 ước đạt 145,48 triệu USD, bằng 29,01% kế hoạch, giảm 21,10% so với cùng kỳ. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 139,98 triệu USD, bằng 31,28% kế hoạch, giảm 18,94% so với cùng kỳ; Tiêu thụ nội địa ước đạt 5,50 triệu USD, bằng 10,19% kế hoạch, giảm 53,03% so với cùng kỳ.

* Hàng hóa xuất khẩu: Thủy sản xuất khẩu 4 tháng đạt 9.944,42 tấn, bằng 23,68% kế hoạch, tăng 4,64% so với cùng kỳ. Ước thủy sản xuất khẩu tháng 5 đạt 2.970 tấn, nâng thủy sản xuất khẩu 5 tháng đạt 12.914,42 tấn, bằng 30,75% kế hoạch, giảm 8,29% so với cùng kỳ (Trong đó: Tôm đông lạnh đạt 12.657,13 tấn, thủy sản khác đạt 257,29 tấn); Gạo xuất khẩu 4 tháng đạt 6.917 tấn, bằng 15,37% kế hoạch, giảm 42,17% so với cùng kỳ. Ước gạo xuất khẩu tháng 5 đạt 3.380 tấn, nâng gạo xuất khẩu 5 tháng đạt 10.297 tấn, bằng 22,88% kế hoạch, giảm 34,48% so với cùng kỳ./.

Quách Bích Tuyền (Phòng Kế hoạch – Tài chính)

 


Số lượt người xem: 846 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày