SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
5
1
1

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

 

Ban Giám đốc

 
 

Giám đốc: Phan Văn Sáu

(Email: saupv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.990.371: Phone: (0291)3 954.833)

Phó Giám đốc: Lê Văn Hoàng

(Email: hoanglv@baclieu.gov.vn

(Mobie: 0913.174.163: Phone: (0291)3 958.840)

Phó Giám đốc: Châu Quốc Việt

(Mobie: 0918.509.459: Phone: (0291)3 823.919)

Phó Giám đốc: Phan Thị Thu Oanh
(Mobie: 0989.102.126)

 

 

 

 

Văn phòng Sở

 
 

Chánh văn phòng: Ông Bùi Xuân Nghiêm

(Email: nghiembx@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.161.757: Phone: (0291)3 501.850)

Phó Chánh văn phòng: Bà Phạm Thị Tuyết Nghi

(Email: nghiptt@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0948.642.247; Phone: (0291)3 823.877)

Phó Chánh văn phòng: Ông Thái Bảo Lộc

 (Email: loctb@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.653.943)

 

Thanh tra Sở

 
 

Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Phương Kiều

(Email: kieuntp@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0939.676.780; Phone: (0291)3 820.564)

 

Phòng Quản lý Thương Mại

 
 

Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Đô

(Email: dopv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.398.944; Phone: (0291)3 953.393)

 

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp

 
 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Hà

(Email: hanv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0919.760.777; Phone: (0291)3 820.987)

Phó Trưởng phòng: Ông Tiêu Vũ Long

(Mobie: 0919.888.233; Phone: (0291)3.820.987)

 

Phòng Quản lý Công nghiệp

 
 

Trưởng phòng: Ông Võ Văn Bửu

(Email: buuvv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.631.494; Phone: (0291)3 825.833)

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Thành Tâm

(Email: tamvt@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0919.085.119; Phone: (0291) 3825.833)

 

Phòng Quản lý năng lượng - Kỹ thuật an toàn - môi trường

 
 

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Cường

(Email: cuongnm@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0918.761.137; Phone: (0291)3 956.503)

 

 

 

Tổ chức sự nghiệp

 
 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại