SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
4
9
3

►BAN LÃNH ĐẠO CHI CỤC:

1. Ban Lãnh đạo Chi cục:

- Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Trung

            Mobie: 0913.990.177

            Phone: 0781.3822.277

- P. Chi cục trưởng: Cao Anh Dũng

Mobie: 0983.768.029

Phone: 0781.3953.605

- P. Chi cục trưởng: Hồng Hoàng Anh

            Mobie: 0914.575.727

            Phone: 0781.3821.028

- P. Chi cục trưởng: Trần Hữu Nghị

           Mobie: 0913.690.840

 2. Phòng Tổ chức – Hành Chính : 3 829.645

- Trưởng phòng: Huỳnh Quang Đãng

               Mobie: 0918.705.566

           Phone: 0781.3958.768

- Kế toán trưởng: Lưu Tấn Phước

Mobie: 0917.440.552

Phone: 0781.3958.768

3. Phòng Nghiệp vụ : 3 824.424

- Trưởng phòng: Hà Thanh Hải

            Mobie: 0912.326.396

            Phone: 0781.3824.264

4. Đội QLTT số 1 (Thành Phố Bạc Liêu) : 3 820.059

- Đội trưởng: Phan Trung Hiếu

            Mobie: 0913.648.471

- P. Đội trưởng: Hồng Thái Nguyên

            Mobie: 0919.434.353

5. Đội QLTT số 2 (Huyện Hòa Bình) : 3 823.365

- Đội trưởng: Lê Văn Siêng

            Mobie: 0913.892.910

6. Đội QLTT số 3 (Huyện Giá Rai) : 3 850 886

- Đội trưởng: Nguyễn Việt Khánh

            Mobie: 0918.561.538

- P.Đội trưởng: Nguyễn Văn Tiển

           Mobie: 0913.990.890

7. Đội QLTT số 4 (Huyện Đông Hải): 3 844 711

- Đội trưởng: Huỳnh Hữu Dân

            Mobie: 0919.000.724

- P. Đội trưởng: Đặng Minh Chánh

            Mobie: 0913.786.478

 8. Đội QLTT số 5 (Huyện Phước Long) : 3 866.880

- Đội trưởng: Trần Văn Thảo

           Mobie: 0913.892.950

- P. Đội trưởng: Dương Tôn Bảo

           Mobie:0911.227.733

9. Đội QLTT số 6 (Huyện Hồng Dân) : 3 876.834

- Đội trưởng: Lê Minh Thuận

            Mobie: 0913.892.123

- P. Đội trưởng: Võ Hoàng Duy

                Mobie: 0916.909.099

10. Đội QLTT số 7 (Huyện Vĩnh Lợi) : 3 830.260

 

 

     

- Đội trưởng:Tô Văn Thông

           Mobie: 0913.990.243        

- P. Đội trưởng: Nguyễn Văn Chất

           Mobie: 0913.144.134 

11. Đội QLTT số 8 (Chống Hàng Giả): 3 556.557

- Đội trưởng: Lâm Thanh Mộng

           Mobie: 0983.428.438

- P. Đội trưởng: Trần Thanh Bình

           Mobie: 0972.838.389