SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
4
1
8
7
0

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẠC LIÊU

Địa chỉ:  Số 10 - 12, Lê Văn Duyệt, Phường 3, TP.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

 

 

Ban Lãnh đạo

 

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Minh Trung

(Mobie: 0913.990.177: Phone: (0781)3 822.277)

Phó Chi cục trưởng: Cao Anh Dũng

(Mobie: 0983.768.029: Phone: (0781)3 953.605)

Phó Chi cục trưởng: Hồng Hoàng Anh

(Mobie: 0914.575.727: Phone: (0781)3 821.028) 

Phó Chi cục trưởng: Trần Hữu Nghị

(Mobie: 0913.690.840: Phone: (0781)3 989.988)

 

 

 

Phòng Tổ chức – Hành Chính

 

 

Trưởng phòng: Huỳnh Quang Đãng

(Mobie: 0918.705.566: Phone: (0781)3 958.768)

Kế toán trưởng: Lưu Tấn Phước

(Mobie: 0917.440.552; Phone: (0781)3 958.768)

 

Phòng Nghiệp vụ

 

 

Trưởng phòng: Hà Thanh Hải

(Mobie: 0912.326.396; Phone: (0781)3 824.264)

 

Đội QLTT số 1 - TPBL

 

 

Đội trưởng: Phan Trung Hiếu

(Mobie: 0913.648.471; Phone: (0781)3 820.059)

Phó Đội trưởng: Hồng Thái Nguyên

(Mobie: 0919.434.353; Phone: (0781)3 820.059)

 

Đội QLTT số 2 – Huyện HB

 

 

Đội trưởng: Lê Văn Siêng

(Mobie: 0913.892.910; Phone: (0781)3 823.365)

 

Đội QLTT số 3 – Huyện GR

 

 

Đội trưởng: Nguyễn Việt Khánh

(Mobie: 0918. 561.538; Phone: (0781)3 850.886)

Phó Đội trưởng: Nguyễn Văn Tiển

(Mobie: 0913.990.890; Phone: (0781) 3850.886)

 

Đội QLTT số 4 – Huyện ĐH

 

 

Đội trưởng: Huỳnh Hữu Dân

(Mobie: 0919.000.724; Phone: (0781)3 844.711)

Phó Đội trưởng: Đặng Minh Chánh

 (Mobie: 0913.786.478; Phone: (0781)3 844.711)

 

Đội QLTT số 5 – Huyện PL

 

 

Đội trưởng: Trần Văn Thảo

(Mobie: 0913.892.950; Phone: (0781)3 866.880) 

Phó Đội trưởng: Dương Tôn Bảo

 (Mobie: 0911.227.733; Phone: (0781)3 866.880) 

 

Đội QLTT số 6 – Huyện HD

 

 

Đội trưởng: Lê Minh Thuận

(Mobie: 0913.892.123; Phone: (0781)3 876.834)

Phó Đội trưởng: Võ Hoàng Duy

(Mobie:0916.909.099; Phone: (0781) 3876.834)

 

Đội QLTT số 7 – Huyện VL

 

 

Đội trưởng: Tô Văn Thông

(Mobie: 0913.990.243;Phone: (0781) 3 830.260)

Phó Đội trưởng: Nguyễn Văn Chất

(Mobie: 0913.144.134; Phone: (0781)3 830.260)

Đội QLTT số 8 - Chống hàng giả
 
Đội trưởng: Lâm Thanh Mộng

(Mobie: 0983.428.438; Phone: (0781)3 556.557)

Phó Đội trưởng: Trần Thanh Bình

(Mobie: 0972.838.389; Phone: (0781)3 556.557

 

Chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Chi cục:

Thực hiện theo Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính Phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính Phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường giúp Giám đốc Sở Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. Ngoài ra, Chi cục QLTT là Cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo 127/ĐP. Chi cục QLTT có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Kiểm tra việc tuân theo pháp luật các hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thương mại. Đề xuất với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch, biện pháp về tổ chức thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hoá theo pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động thương mại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến thương mại trên địa bàn tỉnh”;

- Xây dựng và trực tiếp chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thực hiện các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại;

- Quản lý công chức, biên chế, kinh phí, trang bị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng cơ sở vật chất cho lực lượng quản lý thị trường ở địa phương;

- Chi cục QLTT là Cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo 127 tỉnh Bạc Liêu chủ trì tổ chức phối hợp hoạt động giữa các ngành chức năng kiểm tra kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác.