SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
6
5
1

SỞ CÔNG THƯƠNG BẠC LIÊU

 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: (84-781) 3823848    -    Fax: (84-781) 3824890

Email: sct@baclieu.gov.vn 

 

 

Ban Giám đốc

 

 

Giám đốc: Ông Phan Văn Sáu

(Email: saupv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.990371; Phone: 0291.3954833)

Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Hoàng

(Email: hoanglv@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0913.174163; Phone: 0291.3958840)

Phó Giám đốc: Ông Châu Quốc Việt

(Email: )

(Mobie: 0913.616232; Phone: 0291.3823919)

 Phó Giám đốc: Bà Phan Thị Thu Oanh

(Email: oanhptt@baclieu.gov.vn)

(Mobie: 0989.102.126)