Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
3
6
4
8
Góp ý văn bản dự thảo Thứ Tư, 27/03/2019, 06:33
Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/03)
Dự thảo
Công văn 1045/SCT-KHTCTH  (22/11)
Về việc đóng góp ý kiến vị trí xin khảo sát, nghiên cứu đầu tư nhà máy điện gió của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây lắp Quang Hưng
Công văn 1041/SCT-QLTM  (22/11)
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
Công văn 1038/SCT-QLNL-KTATMT  (22/11)
Về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
Công văn số 1032/SCT-QLNL-KTAT&MT  (14/11)
Công văn về việc góp ý Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ
Dự thảo quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/07)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Số: /2018/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày tháng năm 2018 (DỰ THẢO) QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn ...
Công văn 507/SCT-QLNL-KTATMT  (12/06)
Công văn về việc góp ý kiến rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Hóa chất
Công văn 506/SCT-QLNL-KTAT&MT  (12/06)
Công văn về việc góp ý dự thảo báo cáo hội nghị phối hợp công tác giữa EVN SPC với các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2018
Công văn 503/SCT-QLNL-KTATMT  (12/06)
Công văn về việc góp ý dự thảo phương án thành lập "Viện nghiên cứu, xử lý ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Công văn 454/SCT-KHTCTH  (30/05)
Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày