Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
7
3
0
1
7
Góp ý văn bản dự thảo Thứ Bảy, 17/08/2019, 20:53
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông tho tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (13/06)
QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; Căn cứ ...
Công văn 529/SCT-TTr  (05/06)
Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 3/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Công văn 532/SCT-QLNL-KTAT&MT  (05/06)
Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo Hội nghị phối hợp công tác giữa Tổng Công ty Điện lực Miền Nam với các tỉnh, thành phố phía Nam, năm 2019
Công văn 36/SCT-TTr  (05/06)
Vế việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Dự thảo  (27/05)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Dự thảo Bạc Liêu, ngày tháng năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án ...
Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu  (06/03)
Dự thảo
Công văn 1045/SCT-KHTCTH  (22/11)
Về việc đóng góp ý kiến vị trí xin khảo sát, nghiên cứu đầu tư nhà máy điện gió của Công ty Cổ phần Tư vấn và xây lắp Quang Hưng
Công văn 1041/SCT-QLTM  (22/11)
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
Công văn 1038/SCT-QLNL-KTATMT  (22/11)
Về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động kinh doanh khí
Công văn số 1032/SCT-QLNL-KTAT&MT  (14/11)
Công văn về việc góp ý Quy định kỹ thuật an toàn điện sau công tơ

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày