Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
9
8
6
4
Kết quả giải quyết TTHC Thứ Ba, 13/08/2019, 13:05

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC

Biểu số 6a/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUA GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương
Ban hành theo Thông tư số QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC Đơn vị nhận báo cáo:
02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 Năm 2019 Văn phòng Ủy ban nhân dân
Kỳ báo cáo: Quý II
(Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến ngày 15 tháng 6 năm 2019)
Đơn vị tính: số hồ sơ TTHC
Số
 TT
Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số lượng hồ sơ nhân giải quyết Kết quả giải quyết Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Tổng số Đã giải quyết Đang giải quyết
Số mới tiếp nhận trực tuyến Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính) Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn Đúng thời hạn Quá thời hạn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
I. Lĩnh vực: Điện   1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
1 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương 1   1 0 1 1   0 0   1 1 0 0
III. Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại   300 0 0 300 300 300 0 0 0 0 300 300 0 0
1 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 14     14 14 14   0 0   14 14 0 0
2 Thông báo thực hiện khuyến mại 245     245 245 245   0 0   245 245 0 0
3 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 34     34 34 34   0 0   34 34 0 0
4 Đăng ký tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại tại Việt Nam 7     7 7 7   0 0   7 7 0 0
IV. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh   8 0 0 8 8 8 0 0 0 0 8 8 0 0
1 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương 5     5 5 5   0 0   5 5 0 0
2 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp 3     3 3 3   0 0   3 3 0 0
V. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước   33 0 0 33 28 28 0 5 5 0 33 28 0 5
1 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 3     3 2 2   1 1   3 2 0 1
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 16     16 13 13   3 3   16 13 0 3
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 14     14 13 13   1 1   14 13 0 1
VI. Lĩnh vực: An toàn thực phẩm   90 0 10 80 77 77 0 13 13 0 90 77 0 13
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 3   1 2 3 3   0 0   3 3 0 0
2 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương 87   9 78 74 74   13 13   87 74 0 13
Tổng cộng 432 0 11 421 414 414 0 18 18 0 432 414 0 18


Số lượt người xem: 83 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày