Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
9
8
8
4
Kết quả giải quyết TTHC Thứ Sáu, 15/03/2019, 13:55

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Công Thương

 

1. Tình hình, kết quả công bố công khai TTHC
Về Danh mục TTHC đã được công bố:Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 04 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành hoặc bãi bỏ 38 TTHC (Trong đó mới ban hành 34 TTHC và bãi bỏ 04 TTHC).
Về công tác chuẩn hóa TTHC: Sở Công Thương đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và bãi bỏ 75 TTHC (Trong đó bãi bỏ 32 TTHC và chuẩn hóa 43 TTHC) theo Quyết định số 5113/QĐ-BCT ngày 28/12/2018 của Bộ Công Thương. Đồng thời, thực hiện rà soát trình Chủ tịch UBDN tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện TTHC đối với 40 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.   
            Về việc niêm yết công khai TTHC: Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương vẫn được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị; thông báo kịp thời đến các cơ quan đơn vị có liên quan và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương. Kết quả trong quý I năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương đã niêm yết, công khai 105 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, đạt 100% kế hoạch.
            Nhìn chung, tình hình rà soát, công bố, công khai và cập nhật TTHC của đơn vị được thực hiện rất tốt, kịp thời và đúng thời gian quy định. Thông qua kết quả công tác công bố, công khai và cập nhật TTHC đã kịp thời cung cấp cho các tổ chức, cá nhân các thông tin về TTHC khi có nhu cầu tìm hiểu TTHC; góp phần quan trọng trong công tác giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, giảm thiểu các vấn đề dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết TTHC và cũng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền.
            2. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
            Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của đơn vị tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, cũng như tính chuyên nghiệp; cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC đã tuân thủ nghiêm các nguyên tắc thực hiện TTHC, vài trò trách nhiệm của từng cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được giao ngày càng nâng lên, đảm bảo tính khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết TTHC.
Kết quả trong quý I năm 2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết 575 hồ sơ TTHC; trong đó, có 131 hồ sơ TTHC từ tháng 16/12/2018 chuyển qua và 444 hồ sơ TTHC mới tiếp nhận. Kết quả đã giải quyết 564 hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn và 11 hồ sơ TTHC đang giải quyết chưa hết hạn (kèm theo Biểu 6a).

 

                                                   Thái Bảo Lộc – Phó Chánh văn phòng


Số lượt người xem: 86 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày