Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
7
3
3
1
5
Kết quả giải quyết TTHC Thứ Sáu, 13/01/2017, 09:10

Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tuần từ ngày 03/01 - 06/01/2017

Số TT
Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
Số lượng hồ sơ nhận giải quyết
Kết quả giải quyết
Ghi chú
Tổng số
Trong đó
Số hồ sơ đã giải quyết
Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua
Số mới tiếp nhận
Tổng số
Trả đúng thời hạn
Trả quá hạn
Tổng số
Chưa đến hạn
Quá hạn
I. Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
0
 
 
0
 
 
0
 
 
 
II. Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Thẩm tra thiết kế - dự toán công trình điện
5
5
 
1
1
 
4
4
 
 
III. Lĩnh vực: Hoá chất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Xác nhận biện pháp phòng ngừa sự cố hoá chất
0
 
 
0
 
 
0
 
 
 
IV. Lĩnh vực: Xúc tiến Thương mại
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Thông báo thực hiện khuyến mại
21
 
21
21
21
 
0
 
 
 
2
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam
3
2
1
3
3
 
0
 
 
 
3
Xác nhận bổ sung, sửa đổi đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam
0
 
 
0
 
 
0
 
 
 
4
Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi
0
 
 
0
 
 
0
 
 
 
V. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Thông hoạt động bán hàng đa cấp/thông báo hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp
0
 
 
0
 
 
0
 
 
 
2
Xác nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu
0
 
 
0
 
 
 
 
 
 
VI. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong nước
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đđk bán lẻ xăng dầu
0
 
 
0
 
 
0
 
 
 
2
Cấp giấy phép mở địa điểm kinh doanh xăng dầu
1
1
 
1
1
 
0
 
 
 
3
Cấp lại giấy chứng nhận cửa hàng đđk bán lẻ xăng dầu
1
 
1
1
1
 
0
 
 
 
4
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
5
Cấp giấy phép mở địa điểm kinh doanh xăng dầu
 
 
6
Cấp giấy chứng nhận đđk an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
 
 
7
Cấp giấy chứng nhận đđk làm tổng đại lý kinh doanh LPG chai
0
 
 
0
 
 
0
 
 
8
Cấp giấy chứng nhận đđk kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
0
 
 
0
 
 
0
 
9
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đđk kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
4
 
4
4
4
 
0
 
 
VI Lĩnh vực: An toàn thực phẩm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Cấp mới giấy chứng nhận đđk an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương Thực hiện
1
1
 
1
1
 
0
 
 
2
Cấp mới giấy chứng nhận đđk an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
6
6
 
6
6
 
0
 
3
Kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương
18
9
9
0
 
 
18
18
 
 
Tổng cộng
60
24
36
38
38
 
22
22
 

 

Số lượt người xem: 368 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày