Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
2
8
6
5
1
Kết quả giải quyết TTHC Thứ Tư, 17/07/2019, 08:21
Tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC 2019 quý I  (15/03)
Số TT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số lượng hồ sơ nhân giải quyết Kết quả giải quyết Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Tổng số Đã giải quyết Đang giải quyết Số mới tiếp nhận trực tuyến Số kỳ ...
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Công Thương  (15/03)
1. Tình hình, kết quả công bố công khai TTHC Về Danh mục TTHC đã được công bố:Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 04 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành hoặc bãi bỏ 38 TTHC (Trong đó mới ban hành 34 TTHC và bãi bỏ 04 TTHC). Về công tác chuẩn hóa TTHC: Sở Công Thương đang trình Ủy ban nhân dân ...
Báo cáo 183/BC-SCT  (27/11)
Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018
Báo cáo 101/BC-SCT  (27/11)
Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
Tình hình kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC  (27/11)
Tình hình kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC
Báo cáo 170/BC-SCT  (27/11)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018
Báo cáo 81/BC-SCT  (27/11)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo số 26/BC-SCT  (27/11)
Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2018
Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tuần từ ngày 30/10 - 07/11/2017  (15/11)
Số TT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số lượng hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng ...
Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tuần từ ngày 07/8 - 18/8/2017  (22/08)
Số TT Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp Số lượng hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Ghi chú Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày