Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
8
2
9
0
1
Kết quả giải quyết TTHC Thứ Ba, 13/08/2019, 13:00

Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II ăm 2019 của Sở Công Thương

 

1. Tình hình, kết quả công bố công khai TTHC
Về Danh mục TTHC đã được công bố:Trong quý II năm 2019, Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định về việc công bố TTHC mới ban hành hoặc bãi bỏ 38 TTHC (Trong đó mới ban hành 45 TTHC và bãi bỏ 32 TTHC và sửa đổi, bổ sung 40).
Về công tác chuẩn hóa TTHC: Sở Công Thương đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa và bãi bỏ 75 TTHC (Trong đó bãi bỏ 32 TTHC và chuẩn hóa 43 TTHC) theo Quyết định số 5113/QĐ-BCT ngày 28/12/2018 của Bộ Công Thương. Đồng thời, thực hiện rà soát trình Chủ tịch UBDN tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện TTHC đối với 40 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.   
            Về việc niêm yết công khai TTHC: Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương vẫn được niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị; thông báo kịp thời đến các cơ quan đơn vị có liên quan và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương. Kết quả trong quý II năm 2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương đã niêm yết, công khai 116 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, đạt 100% kế hoạch.
            Về việc công khai danh mục TTHC hành chính cấp độ 3 và 4: Sở Công Thương đã công khai danh mục 24 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương được tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu tại Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
            2. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
            Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết 432 hồ sơ TTHC (Trong đó: 11 hồ sơ TTHC từ quý I năm 2019 chuyển qua và 421 hồ sơ TTHC mới tiếp nhận. Kết quả đã tiếp nhận và giải quyết 414/432, đạt 95,84% (Trong đó: 414 hồ sơ TTHC giải quyết trước hạn và đúng hạn; 18 hồ sơ TTHC đang giải quyết chưa hết hạn).

 

                                                                                        Thái Bảo Lộc - Phó Chánh văn phòng


Số lượt người xem: 81 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày