Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
8
9
9
1
Đấu thầu - Mua sắm công Thứ Sáu, 26/06/2015, 09:25

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

- Tên bên mời thầu: Sở Công Thương Bạc Liêu;
- Tên gói thầu: Thi công Xây lắp (kể cả cung cấp vật tư thiết bị) 01 tuyến điện.
- Tên dự án: Đường điện phục vụ một số cụm, tuyến dân cư nông thôn huyện Giá Rai.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước;
- Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, 00 ngày 17 tháng 6 Năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 29 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm bán HSMT: Sở Công Thương Bạc Liêu; Địa chỉ: Khu hành chính  phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu 
Địên thoại: 0781.3820987;  Fax: 0781.3820987,
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);
- Địa chỉ nơi nhận HSDT: Sở Công Thương Bạc Liêu - Khu hành chính  phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu;
- Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2015 ;
- Bảo đảm dự thầu: 45.000.000đồng (bốn mươi lăm triệu đồng Việt Nam) bằng bảo lãnh của ngân hàng.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 6  năm 2015. Tại Sở Công Thương Bạc Liêu - Khu hành chính phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.
Sở Công Thương Bạc Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                                     Bạc Liêu, ngày 08 tháng 6 năm 2015
                                                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                              (Đã ký)
                                                                                                        Trần Danh Tuyên

 

Số lượt người xem: 538 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày