Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
9
1
2
2
Đấu thầu - Mua sắm công Thứ Sáu, 26/06/2015, 09:15

Thông báo mời chào hàng

Thông báo mời chào hàng

 
- Tên bên mời thầu: Sở Công Thương Bạc Liêu;
- Tên gói thầu: Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2015
- Tên dự án: Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long – Bạc Liêu năm 2015;
- Nguồn vốn: Ngân Nhà nước và nguồn vốn doanh nghiệp đóng góp và vốn khác;
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh;
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 7 giờ, 00 ngày 26 tháng 6 Năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 06 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm phát hành HSYC: Sở Công Thương Bạc Liêu; Địa chỉ: Khu hành chính  phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu     
Địên thoại: 0781.3820987;          Fax: 0781.3820987,
- Giá bán 1 bộ HSYC chào hàng: 1.000.000 đồng (một triệu đồng);
- Địa chỉ nơi nhận hồ sơ đề xuất: Sở Công Thương Bạc Liêu - Khu hành chính  phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu;
- Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 06 tháng 7 năm 2015;
- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng Việt Nam) bằng bảo lãnh của ngân hàng.
Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 06 tháng 7 năm 2015. Tại Sở Công Thương Bạc Liêu - Khu hành chính phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.
Sở Công Thương Bạc Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                                         Bạc Liêu, ngày 19  tháng 6 năm 2015
                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC
                                                                                                           (Đã ký)
                                                                                                    Trần Danh Tuyên

 

Số lượt người xem: 526 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày