Chào mừng các bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Công thương Bạc Liêu
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
6
9
0
4
5
Đấu thầu - Mua sắm công Thứ Sáu, 26/06/2015, 09:10

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU:
- Tên bên mời thầu: Sở Công Thương Bạc Liêu;
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư - thiết kế cơ sở            - Tên dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015-2020;
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh;
- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước;
- Thời gian bán HSMT từ 7 giờ, 00 ngày 26 tháng 6 Năm 2015 đến trước 9 giờ, ngày 16 tháng 7 năm 2015 (trong giờ hành chính);
- Địa điểm bán HSMT: Sở Công Thương Bạc Liêu; Địa chỉ: Khu hành chính  phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu           
Địên thoại: 0781.3820987;          Fax: 0781.3820987,
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng);
- Địa chỉ nơi nhận HSDT: Sở Công Thương Bạc Liêu - Khu hành chính  phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu;
- Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 ngày 16 tháng 7 năm 2015;
- Bảo đảm dự thầu: 182.000.000đồng (một trăm tám mươi hai triệu đồng Việt Nam) bằng bảo lãnh của ngân hàng.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 7 năm 2015. Tại Sở Công Thương Bạc Liêu - Khu hành chính phường 1 - thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu.
Sở Công Thương Bạc Liêu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.
                                                                     Bạc Liêu, ngày 19  tháng 6 năm 2015
                                PHÓ GIÁM ĐỐC
                                    (Đã ký)
 
                                       Trần Danh Tuyên
 
 
 

 

Số lượt người xem: 569 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày